Vejr og Vind

Vinden er den del af vejret, som har størst betydning for sikkerheden ved sejlads. Vinden kan få både til at drive ukontrolleret, krænge og måske endda kæntre.

Vinden kan specielt let få fat i gummibåde, luftmadrasser og lette fartøjer som f.eks. kanoer og kajakker. Det er også vinden der skaber bølger.

Vindangivelse

Vinden angives ved to størrelser, nemlig dens retning og hastighed. Nogle gange angiver man også vindens drejning over tid. Vinden er aldrig helt konstant, så den vind man hører i vejrobservationer og vejrudsigter, er middelvinden, dvs. den gennemsnitlige vind, målt over 10 minutter og i 10 meters højde.

Det kan altså af og til blæse mere, ja endog meget mere, end vejrudsigten melder.

Vindretning

Vindens retning er den kompasretning, hvorfra luften kommer.

En sydvestlig vind er altså vind, der kommer fra sydvest.

Vindhastighed

Vindens hastighed angives på forskellige måder. I vejrudsigter gives den oftest i meter pr. sekund (m/s). Det er det samme, som mange sejlere kalder "sekundmeter".

I vejrkort vises vinden ofte i knob. Det er nemt at regne fra m/s til knob, for det er næsten sådan, at 1 m/s = 2 knob.

Tiltagende og aftagende vind

Det er godt at lægge mærke til, hvordan vinden ændrer sig, som tiden går.
Når vindhastigheden bliver større, så kalder man det en tiltagende vind. Nogen siger, at det frisker op. Når vindhastigheden bliver mindre, kalder man det en aftagende vind. Nogen siger, vinden løjer (af) eller at vinden flover.

Vindskalaen

Vinden angives også ved sin styrke på Beauforts skala, enten med et tal eller med ord. Herunder er en beskrivelse af de lave vindstyrker og en beskrivelse af de bølger, de skaber.

Vindstyrke 2

Ved vindstyrke 2 blæser det fra 1,6-3,3 m/s (eller 4-6 knob). Denne vind kaldes svag vind.Bølgerne er små, korte men veldefinerede. Bølgerne har et glasagtigt udseende og bryder ikke.

Bølgerne ligner nærmest et kyllingenet.
Der er ingen skumtoppe. Bølgehøjden er omkring 0,2 meter.

Vindstyrke 3

Ved vindstyrke 3 blæser det fra 3,4-5,4 m/s (eller 7-10 knob). Denne vindhastighed kaldes let vind. Bølgerne er kraftige småbølger, hvor toppene begynder at brydes, så der dannes et glasagtigt skum. Bølgehøjden kan være op til omkring 0,6 meter.

Vindstyrke 4

Ved vindstyrke 4 blæser det fra 5,5-7.9 m/s (eller 11-16 knob). Denne vindhastighed kaldes jævn vind. Bølgerne er mindre bølger, som har ret hyppige skumtoppe. Bølgehøjden er omkring 1,0 meter, når der har været plads og tid nok til at bygge bølgerne store.

Hvilken vind kan man sejle ud i?

Om man bør sejle ud afhænger meget af fartøjet, farvandet og ens sejlererfaring. Generelt kan man sige, at: små, lette, smalle fartøjer (robåde, kajakker, små joller m.m.) bør allerede i let vind (dvs. vindhastighed 4-5 m/s, vindstyrke 3,) holde sig væk fra åbent farvand.

Større fartøjer bør ved jævn vind (dvs. vindhastighed 6-8 m/s, vindstyrke 4) huske, at sejlads kan være ubehageligt og farligt for nogle børn samt for nervøse og uerfarne sejlere.

I frisk vind (dvs. vindhastighed 9-11 m/s, vindstyrke 5) og derover bør kun store sødygtige fartøjer med erfarne sejlere
ombord stå til søs.

Forskellig vind over land og over vand

Vejret kan være meget forskelligt over hav og over land. Det kan være helt anderledes hjemme i haven eller i havnen end ude på vandet. Ofte blæser det meget mere på vandet, og man kan runde en pynt og opdage, at det pludselig blæser op.

Væn dig til at sammenligne vinden på land med vinden på vandet, så bliver du bedre til at kende forskellen, og lyt desuden altid til farvandsudsigten inden du sejler ud.

Læs mere om Vind
her.


Info: Søsportens Sikkerhedsråd