Medbring til stævner:

 Sejlertøj

 Redningsvest

 Skiftetøj og sko

 Håndklæde

 God solid madpakke og drikkevarer til hele dagen – det er langt fra alle klubber, hvor frokost kan købes!!

Stævnedeltagelse

For at sikre bedst mulig planlægning, af de stævner vi deltager i, er herunder nogle simple retningslinier, som alle bedes læse og følge.

De invitationer, der sendes til klubben vil altid blive lagt på vores egen hjemmeside. Alternativt vil vi forsøge at sikre, at der er links til de arrangerende klubbers hjemmesider, men i sidste ende er det sejlernes ansvar at søge information om stævnerne.

Alle forventes selv at melde sig til de stævner, de ønsker at deltage i (til tiden)

Senest torsdag i ugen før stævneweekend (altså 10 dage før stævnet) meddeles til Henrik eller Charlotte, at man deltager.

Henrik og Charlotte laver en deltagerliste og én af de deltagende sejlere bliver gjort ansvarlig for at sikre, at der er trailere og biler nok (dette ansvar går på skift, og alle forventes at tage deres tørn).

Klubben sørger for transport af følgebåd og én jolle (typisk Cathrine’s )

Torsdag før stævneweekend møder ALLE deltagende sejlere OG forældre op på havnen efter træning og hjælper med at pakke til stævnet.

Stævnets gang:

Vi aftaler torsdag aften, hvornår (om) vi mødes for at køre til stævnet.

Stævner starter typisk med registrering kl. 8:00, skippermøde kl. 9:00 og første sejlads kl. 10:00. Sidste sejlads skydes aldrig i gang senere end kl. 15:00. Efter dagens sejladser skal jollerne pakkes sammen, og der er præmieoverrækkelse. Af hensyn til den arrangerende klub, har Holbæk Sejlklub valgt altid at blive og overvære præmieoverrækkelsen (også selvom ingen af vores sejlere har placeret sig!). Vi forlader sjældent stævnet senere end kl. 17:00.

Dagen afsluttes på jollepladsen i Holbæk, hvor alle forventes at hjælpe til med at pakke ud og stille joller og rigge pænt på plads.

Som hovedregel har deltagende sejlere min. en forælder med til stævnet, med mindre andet er specielt aftalt af forældrene med Henrik og Charlotte.

Til Danske Bank Cup i Holbæk forventes alle sejlere (uanset om man er tilmeldt stævnet som sejler eller ej) og forældre, at deltage med assistance til lands eller til vands – så sæt allerede nu dagen af!!

Til Harboe Cup i Skælskør er alle velkomne – uanset om man deltager som sejler i stævnet. Mere om denne tur senere, men sæt allerede nu weekenden af. Hvis vi er mange, der skal af sted i år, får vi nok brug for en ekstra voksen-hjælp inkl. bil i Skælskør, det hører I også nærmere om.