Tursejler-app

Tursejler er en applikation, som Dansk Sejlunion har udviklet sammen med softwarefirmet Trifork. Applikationen giver dig mulighed for at se havne og havneoplysninger, DS-Turbøjer samt at følge dine venners tur rundt på havet.

Tursejler-app'en er opdateret til version 2, så fra 1. juli 2012 er alle oplysninger kun tilgængelig for medlemmer af en klub organiseret i Dansk Sejlunion. For at logge ind som medlem skal du benytte de oplysninger om brugernavn og kode, som blev udsendt sammen med SEJLER nr. 1 2012. Hvis du har mistet disse oplysninger kan du kontakte Dansk Sejlunion på ds@sejlsport.dk. Hvis du sender os dit navn, adresse og klubmedlemskab returnere vi dit brugernavn og kode.

Alle data præsenteres som ikoner for alle havnene og DS-Turbøjer. En nål der markerer din egen position. Du kan naturligvis trække i kortet så du kan se havne i andre dele af landet og zoome ind og ud på kortet.

Nederst på skærmbilledet er der fem knapper. Hvis man starte ude til venstre er der en knap, som centrerer kortet omkring din egen position.

Den næste knap giver en list over havne, som kan ordnes efter nærmeste havne eller en alfabetisk liste over havne.

Når den midterste knapaktiveres sender du din aktuelle position, som så kan ses af dine venner.

Venner, er de personer, som du har udvekslet din unikke ID med. Den næstsidste knap aktiverer en liste over dine venner, ligesom du her øverst i listen finder din egen ID. Under listen er der mulighed for at sende en mail med din ID til personer i din telefons kontakt liste.

Vennerne vises på kortet, som et grønt ikon med et lille sejlskib.

Hvis du aktiverer et havneikon kommer du til et skærmbillede, der viser faciliteter, kontakt oplysninger og priser i havnen. Endvidere kan du ved at trykke på havnekortet komme frem til et havne kort der kan forstørres.

Knappen yderst til højre giver dig adgang til at vælge hvilken type kort du vil vise og hvilke data de skal vises.

Oplysningerne vedligeholdes af de enkelte havne via Dansk Sejlunions online havnelods. Dansk Sejlunion kan derfor ikke garantere at oplysninger om priser og faciliteter er 100% korrekte.

God fornøjelse med Tursejler, vi håber du får glæde af app'en.