Rednings og svømmeveste

Formålet med denne side er at give fritidssejlere et overblik og den
nødvendige viden til at til at træffe et sikkert valg, når der skal købes
rednings- eller svømmevest.

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 848 af 14. oktober 1992 om redningsveste i mindre fartøjer og Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. siger:

Regel 2, Redningsveste:

1: Denne regel omfatter alle fritidsfartøjer bortset fra badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten.

2: Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet for følge Dansk Forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.

Dykkere, som transporteres i fartøjer omfattet af denne regel, kan anvende opstigningsveste sammen med dykkerudstyret i stedet for redningsveste.

Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde disse regler.

3: Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Redningsveste, der er varefaktamærkede efter den tidligere gældende ordning, kan anvendes indtil de udskiftes på grund af slid eller ælde.

4: Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.


Læs mere
her

Info: Søsportens Sikkerhedsråd

BLEBØRN OG REDNINGSVESTE

Der er et særligt problem med blebørn og nogle redningsveste, idet de moderne, tætte engangsbleer har mere opdrift end redningsvesten kan kompensere for.

Resultatet vil blive, at et barn, der falder i vandet iført både engangsble og redningsvest, med stor sandsynlighed vil komme til at ligge med enden i vejret og hovedet ned i vandet. Barnet vil drukne, hvis der ikke gribes hurtigt ind! Blebørn bør derfor altid være i sele.

Redningsveste fås med en opdrift på

100, 150 og 275 Newton (N)

Redningsveste med 100 Newton

er beregnet til børn og habile svømmere i kystnære farvande. Sikkerheden ved bevidstløshed er begrænset.

Redningsveste med 150 Newton

kan bruges af både svømmere og ikke-svømmere til såvel kyst- som havsejlads. Ikke svømmere bør dog have afprøvet en vest i vand og sat sig ind i de to muligheder for manuel oppustning.

Sikkerheden ved bevidstløshed er god, men vendeegenskaberne kan nedsættes af påklædningen.

Redningsveste med 275 Newton

er beregnet til brug i alle farvande under alle vejrforhold. Sikkerheden ved bevidstløshed er god, men også her kan vendeegenskaberne nedsættes af påklædningen.

Professionelle veste

Til professionelt brug findes de større, oppustelige veste med den såkaldte SOLAS godkendelse. SOLAS godkendte veste har to adskilte opblæsningssystemer og er både tungere og noget dyrere end oppustelige veste til fritidssejlere.