Det er meget billigt at sejle optimist i Holbæk Sejlklub.

Et medlemsskab koster 750,- kr. om året. Dertil kommer et indmeldelsesgebyr på 100,- kr.

Dette medlemsskab omfatter træning, lån af jolle første år og gratis svømning en time hver lørdag i vinterhalvåret.

Vedligeholdelse af jolle 2. år er 1000,- kr som betales ved sæsonens start.

Det er selvfølgelig betinget af om der er ledige joller.

Det er en forudsætning for at blive medlem af klubben, at man tager del i arbejdet for at få det hele til at fungerer optimalt.

Man kan ikke bare melde sit barn ind og forvente, at sejlklubben herefter klarer alt med træning, jollepasning, klargøring, stævnesupport mv.

Alt arbejde i klubben kører på frivillig basis og derfor er det et krav til alle forældre, at man på den ene eller anden måde yder noget for ens barn. Jo mere vi alle hjælper til, jo mere kan vitilbyde vores børn af gode oplevelser.

Hvis man melder sig ud af klubben og har en af de tre klubmesterpokaler, skal pokalen afleveres til klubben umiddelbart efter udmelding.

Tilmelding kan gøres til bestyrelsen

Der er mange glæder ved at sejle optimist også for mor og far.

At sejle optimist er meget tidskrævende og derfor er det vigtigt at dine forældre deltager aktivt i sporten.

Når du starter er det krævet at dine forældre er med til at rigge båden til (Sejl, sværd, mast, ror) og sætte den i vandet.

Ligeledes skal forældrene være tilstede når vi kommer ind igen, så der er er hjælp når vi skal rigge af og sætte på plads.

Alle forældre skal tage en tørn som brovagt, samt sørge for forplejning efter sejllads min. én gang pr. sæson.

 

Allerede som 8 årig kan du komme ud at sejle i optimistjolle.
Holbæk sejlklub ønsker at lære både piger og drenge at sejle og samtidig skabe nye og lærerige venskaber.

I vores juniorafdeling gør vi meget for at skabe sejlerglæde og sammenhold.
Vores primære mål er at skabe gode sociale rammer for vores sejlere og give dem spændende oplevelser både til vands og til lands.

Sørge for en grundig oplæring i sejlernes ABC og give dem muligheden for at udvikle deres kundskaber indenfor sporten.

Vi satser både på bredden og eliten. Det betyder at du som optimist kan vælge at sejle for sjov og du kan stile lidt højere og deltage i stævner hvor dine færdigheder kan testes mod andre sejlere.

Vi har selvfølgelig nogle regler som skal være på plads inden du begynder at sejle og det er vigtigt at dine forældre støtter dig.

Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret hyggeture med overnatning og andre spændende events.

Klubben deltager også i forskellige stævner rundt omkring i landet, hvor vi håber at flere af vores sejlere vil deltage.

Du vil som ny optimistsejler få undervisning i
"Hvad er en optimistjolle" - "Hvordan sejler man sådan en" -
"Sikkerhed på land og til vands" og grundlæggende "Sejlsportsregler".

Du vil lære at sejle alene og få mange gode timer på vandet, sammen med en masse nye kammerater.

Som ny optimist kan du låne en jolle af klubben for at se om sporten overhovedet er noget for dig. Du skal bare sørge for en redningsvest, regntøj og nogle gummistøvler.

Sejlersæsonen starter i foråret med teoriundervisning i april måned.
Når vandet bliver lidt varmere og vi nærmer os maj, får de deres første ture på vandet.

Der vil være teoriundervisning for nye sejlere tirsdag kl. 18.00 til 19.30

Der bliver sejlet 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag fra kl. 18.00.

Det er vigtigt at jollen er rigget til kl. 17.45.

Der er skippermøde kl. 18,00 hvorefter vi går på vandet.
Vi sejler til ca. 20.00, hvorefter vi rigger af og samles for at sige farvel.

Vi sejler hyggesejlads om tirsdagen og træner banesejlads om torsdagen.

Alle optimister bør deltage begge dage.