VHF

Lyngby Radio holder lyttevagt VHF kanal 16 hele døgnet.

For at minimere trafikken på kanal 16 henstilles det, at skibe i størst muligt omfang kontakter Lyngby Radio direkte på arbejdskanalerne angivet i skemaet.

 


Lokalitet
Position
længde og bredde
Primær
kanal
Sekundær
kanal
Als 54°57'55'' N 009°33'15''E 7        85
Anholt 56°43'02'' N 011°31'13''E 7  
Blåvand 55°33'43'' N 008°07'05''E 23  
Bovbjerg 56°31'43'' N 008°10'06''E 2  
Fornæs 56°26'51'' N 010°56'48''E 5  
Frejlev 57°00'15'' N 009°49'35''E 3  
Hanstholm 57°06'33'' N 008°39'00''E 1  
Hirtshals 57°31'27'' N 009°57'53''E 66  
Karleby 54°52'23'' N 011°11'54''E 28        63
Kbh./Lynetten 55°41'50'' N 012°36'48''E 3        26
Læsø 57°16'10'' N 011°03'14''E 64  
Mern 55°03'11'' N 011°59'22''E 2        64
Røsnæs 55°44'13'' N 010°55'13''E 4        23
Silkeborg 56°10'03'' N 009°31'33''E 27  
Skagen 57°44'21'' N 010°34'33''E 4        28
Svendborg 55°01'43'' N 010°36'54''E 1  
Vejby 56°04'44'' N 012°07'53''E 83  
Vejle 55°40'33'' N 009°30'15''E 65  
Årsballe 55°08'57'' N 014°52'52''E´ 4          7

På alle sendepositionerne findes foruden de angivne arbejdskanaler også kanal 16 og kanal 70.

 Du skal have certifikat for at kunne betjene en VHF-radio

For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et såkaldt SRC-certifikat til betjening af radioudstyret. SRC står for 'Short range certificate'. Derudover skal man have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og anvende den.

Der opkræves ikke årlige gebyrer og afgifter for anvendelsen af maritime frekvenser fra skibe. De tidligere udstedte "Begrænsede certifikater" giver dog fortsat adgang til betjening af traditionelle VHF-radioanlæg uden DSC (mulighed for telefoni).

Søfartsstyrelsen udsteder - efter bestået prøve - et "Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)", populært kaldet SRC-certifikater. Et SRC-certifikat giver adgang til at betjene følgende radioanlæg:

 • VHF-telefoni

 • VHF-telefoni med DSC

 • EPIRB (Nødradiofyr)

 • SART (Radartransponder)

 •  

  Selve prøven til SRC-certifikater afholdes som en skriftlig prøve. I foråret og efteråret afholdes der prøver i 10 centrale byer, fordelt rundt om i landet. Herudover er det muligt at aflægge prøve hver måned i Københavnsområdet. Ved mange prøvedeltagere, kan det blive nødvendigt at dele prøven op i 2 hold. Søfartsstyrelsen har udarbejdet vejledning om SRC-prøver samt en oversigt over hvor og hvornår prøver afholdes. (links til vejledning og liste over prøver findes øverst til venstre på denne side).

  Ved tilmelding til prøverne skal der anvendes en tilmeldingsblanket, som fås hos underviseren/skolen eller hos Søfartsstyrelsen. Sammen med blanketten skal indsendes et pasfoto. Link til blanketten findes øverst til venstre på denne side. Gebyret for at deltage i SRC-prøve i 2010 er 525,00 kr.

  SRC-certifikater udstedes som plastickort i dankortstørrelse.

  De erhvervsrelaterede radiocertifikater, LRC, ROC og GOC administreres ligeledes af Søfartsstyrelsen.

  Bortkommet certifikat?
  Har du mistet dit certifikat, kan dette bestilles som en genpart. Gebyret for en genpart af certifikatet er i 2010 på 85 kr.

  Kaldesignalsbevis
   
  Et kaldesignalsbevis udstedes i dag med både kaldesignal og MMSI-nummer. I store træk anvendes kaldesignalet ved brug af frekvenser til telefoni, medens MMSI-nummeret anvendes til indkodning i digitalt radioudstyr, som i lystfartøjer blandt andet kan være DSC-udstyr eller EPIRB. Af kaldesignalsbeviset fremgår endvidere hvilke frekvensbånd skibet kan anvende. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet vedrørende kaldesignalsbeviset bliver udfyldt korrekt - oplysningerne bliver videregivet til andre myndigheder, her under Lyngby Radio, der anvender dem i forbindelse med redningsaktioner.

  MMSI = Maritime Mobile Service Identity

  Hvornår skal man have et kaldesignalsbevis ?

  • Ved installation af maritimt radioudstyr eller anskaffelse af nyt fartøj med maritimt radioudstyr

  • Ved ændring af ejer

  • Ved ændring af fartøjets navn

  Søfartsstyrelsen opkræver et gebyr for udstedelse af et kaldesignalsbevis, som i 2010 er på 750 kr. Der opkræves ikke gebyr for nedenstående ændringer, hvor der også skal ansøges om et nyt kaldesignalsbevis:

  • Ved ændring af kaldesignal som f.eks. ved optagelse i skibsregistret

  • Ved anskaffelse af radioudstyr, der ikke fremgår af kaldesignalsbeviset

  • Ved demontering af radioudstyr, der fremgår af kaldesignalsbeviset

  • Ved tildeling af MMSI-numre

  Det er ejerens ansvar, at oplysningerne på kaldesignalsbeviset stemmer overens med de faktiske forhold.

   

  Ansøgning om kaldesignalsbevis
  Ansøgningsskema vedrørende kaldesignalsbevis kan printes fra linket i højre boks på denne side.

   

  Som noget nyt anbefales det at oplyse navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson i land samt et 24-timers nødtelefonnummer, som redningsmyndighederne kan kontakte i en eventuel nødsituation.

   

  Afmelding af kaldesignal
  Ønsker du at afmelde dit kaldesignal, skal det ske skriftligt til Søfartsstyrelsen. En afmelding accepteres pr. E-mail, men det accepteres ikke pr. telefon.

   

  Ejerskifte
  Er fartøjet overgået til en ny ejer, skal du ligeledes i din afmelding oplyse navn og adresse på den nye ejer.

   

  Adresseændring
  Ved adresseændring skal den nye adresse oplyses til Søfartsstyrelsen. Adresseændring kræver ikke udstedelse af nyt kaldesignalbevis, men det er vigtigt at Søfartsstyrelsens oplysninger altid er korrekte, da de kan blive brugt af Lyngby Radio og SOK i en eventuel redningsaktion.

  Yderligere oplysninger
  Tildeling af radiokaldesignaler og MMSI-numre:
  Karen Nicolaisen, telefon 39 17 44 88

   

  SRC prøver og certifikater:
  Lis Horsted telefon 39 17 44 89


  E-post radio@dma.dk

   

   

  Udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse af P-kanaler og maritime land- og jordstationer varetages af IT- og Telestyrelsen (itst@itst.dk).

  http://www.jespersmarineservice.dk/

  Lyngby Radio - stadig din livline til land

  Lyngby Radio udfører fortsat kystradiotjenester i traditionel forstand med særlig vægt på de sikkerhedsmæssige opgaver nød-, il- og sikkerhedskommunikation.

  Med indførelse af DSC (Digital Selective Call) er en del af overvågningen overgået til automatisk monitorering på de dertil udvalgte frekvenser indenfor både VHF og MF , men der lyttes fortsat døgnet rundt på den internationale nødfrekvens for voice VHF kanal 16. Ved DSC distress- og urgency alert på MF, åbnes der tilsvarende for voice nødfrekvens på 2182 KHz.

  Med liberaliseringen af kommunikationsmarkedet fulgte Lyngby Radio naturligt de øvrige teletjenester og drives i dag af TDC A/S. Kystradioen har siden da gennemgået en gennemgribende modernisering, som har dannet forbillede for andre kyststationer ude i verden.

  Info: TDC

  2 kommentar(er)

  Skriv en kommentar!

  Skjul kommentarer
  2019.06.12 Skrevet af Peter
  Hej!

  Som en anden har påpeget er kanaloversigten ikke korrekt.
  De opdaterede findes bl.a. her:
  http://www.sejlsport.dk/nyt/2015/10/nye-vhf-arbejdskanaler-fra-uge-43-2015

  2016.04.05 Skrevet af Henning Poulsen, Lyngby Radio
  I har glemt at opdatere jeres side. For Lyngby Radio har fpået nye VHF-kanaler.
  De kan ses i den gule håndbog fra Weilbach eller på Søfartsstyrelsens hjemmeside