Guide: Når du køber brugt fritidsbåd


Hvad siger loven?
Køber du en brugt båd, køber du den almindeligvis som beset. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at alt er i orden, og at alt udstyr er opført på slutsedlen, før du skriver under.
Ved køb af en ny båd gælder købeloven. Det betyder, at du har to års garanti på såvel båden som det medfølgende udstyr.

Hvis handelen ikke finder sted hos forhandleren, men for eksempel hjemme hos dig selv, er købet omfattet af dørsalgsloven, som giver køberen udvidede rettigheder. Den giver dig således syv dages fortrydelsesret, hvilket forhandleren i øvrigt har pligt til at orientere dig om. Sker det ikke, har du en længere fortrydelsesperiode, i praksis et par måneder.

Bådkøb er dog meget sjældent impulskøb, men noget, der naturligvis overvejes grundigt. Derfor har fortrydelsesretten næppe den store betydning.

Slutseddel og købekontrakt
Inden du skriver under på en slutseddel bør du undersøge om der er registreret pant i fritidsbåden. Hvis båden er på under 5 bruttotonnage skal du henvende dig til
Personbogen. Er båden over 5 bruttotonnage skal du henvende dig til Skibsregistret.

Ved købet af en ny båd skrives en slutseddel, som forpligter værft eller forhandler til at levere den aftalte båd med det aftalte udstyr til den aftalte pris og den aftalte dato. I forbindelse med slutsedlen aftales det også, om køber eller sælger skal ordne finansiering og forsikring, samt hvem der skal betale eventuel transport og søsætning, og udbetalingens størrelse.

Slutsedlen er et bindende dokument og juridisk set er der handlet, når slutsedlen er skrevet under.

Når båden er klar til overtagelse, skrives købekontrakten. Inden du skriver under på den, skal du dog sikre dig, at alt udstyr er til stede, for købekontrakten er også en kvittering for modtagelsen.

Den underskrevne købekontrakt udløser købesummen eller finansieringen af den, og samtidig skal forsikringen være bragt i orden.

Se i øvrigt om registrering af din fritidsbåd
her. Din fritidsbåd kan have en størrelse, der gør, at den skal registreres i Skibsregistret.

Skal du have foretaget en CE-mærkning af din fritidsbåd?
Du finder linken til listen over de såkaldte Notified Bodies, der er bemyndiget til at foretage CE-mærkning, nedenfor.

Søfartsstyrelsen er bekendt med, at det belgiske certificeringsinstitut International Marine Certification institut (IMCI) har kontorer i Danmark, som kan kontaktes for råd og vejledning.

Se listen her.

Endvidere er blandt andet de af Søfartsstyrelsen autoriserede klassifikationsselskaber American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyds (GL), Lloyd's Register (LR) og RINA S.p.A. Registro Italiano Navale Group (RINA) godkendt til at foretage CE-mærkning.

Hvor findes reglerne

EU-kommissionens fortolkninger til fritidsbådsdirektivet kan du læse her.


21. september 2009 af Kurt Skytte

Fritidsskibe

Skal du have registreret dit fritidsskib klik her

Skal du have registreret et nyt pant, ændret eller slettet pant i et fritidsskib klik her

Skal du have registreret et ejerskifte på et fritidsskib, der allerede er registreret i Skibsregistret klik her

Hvordan får jeg mit fritidsskib slettet fra Skibsregistreret klik her

Hvordan får jeg en ikke-registreringsattest klik her

Hvad koster det at få registreret et fritidsskib, pant m.v. klik her

Hvordan finder jeg ud af om der er pant i et fritidsskib klik her