Fritidsbådsdirektivet

Regler for fritidsfartøjers konstruktion og udstyr


Fritidsfartøjer skal være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L". Du kan finde disse regler i Søfartsstyrelsens Regeldatabase.

Reglerne omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's såkaldte fritidsbådsdirektiv (94/25/EF), som gælder sikkerhedskrav for fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark efter den 16. juni 1998.

Reglerne omfatter også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m. Desuden er der særlige bestemmelser for større, ældre fritidsfartøjer, der medtager flere end seks personer under 18 år.

Regler for fritidsfartøjers konstruktion og udstyr

Fritidsfartøjer skal være konstrueret og udstyret i overensstemmelse med reglerne fra Søfartsstyrelsen.

Du kan finde disse regler her:


Indledning
Almindelige bestemmelser

Konstruktion, bygning og markedsføring

Fast installerede F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum

Udstyr
Miljøbeskyttelse

Tillægskrav for udlejningsfartøjer

Konstruktion, bygning og udstyr mv. for visse større fritidsfartøjer

Sikker drift af visse større fritidsfartøjer


Navnet på regelsættet er "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L".

Der arbejdes i øjeblikket på en bedre præsentation af reglerne.

De gældende regler omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's såkaldte fritidsbådsdirektiv (94/25/EF), som gælder sikkerhedskrav for fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark efter den 16. juni 1998.

 

Reglerne omfatter også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 m. Desuden er der særlige bestemmelser for større, ældre fritidsfartøjer, der medtager flere end 6 personer under 18 år.

Reference dokumenter: Søfartsstyrelsens hjemmeside - fritidsfartøjer