Vedligeholdelsesgruppe

Følgebåde: Holbæk Juniorafdeling har tre følgebåde, der bliver brugt tirsdag og torsdag til træning samt til stævner i løbet af sæsonen.

Følgebådsgruppen har til ansvar at vedligeholde de tre gummibåde, motorer, samt udstyr, således at trænerteamet har dem til rådighed og klar ved vores træningsaftener og stævner. Hvis der er udgifter forbundet med vedligeholdelsen, skal det forelægges juniorlederen, inden køb af nyt udstyr.

Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan samt hvorledes pludselige afbud håndteres (f.eks. telefonkæde). Bemanding: 1-2 personer pr. vagt. - Én person udpeges som den ansvarshavende.

Bådene: De tre gummibåde tages ud og sættes i vandet. Bom-kort ligger i klublokalet og skal returneres efter hver træning. Yderligere skal motorerne sænkes i vandet og benzinen tilsluttes inden træningsstart.

Motorerne testes, så vi ved, de er klar. Efter træning løftes motorerne op, bådene tages op af vandet og sættes på plads. Husk! Tøm bådene for vand. Hver gummibåd skal rengøres og efterses med jævne mellemrum og motorerne skal tjekkes for olie og snavs.

Benzintanke: Tankene tilsluttes og brændstofslangerne pumpes hårde. Tankene skal helst være fulde men skal mindst være ½-fuld ved træningens start. Benzinkort fås ved henvendelse til juniorlederen. Til stævner skal gummibåden have 2 fyldte tanke med.

Udstyr / Materiel: Anker og bøjer lægges i gummibådene. (Her vil det typisk være tre til fire bøjer pr. gummibåd.) Gruppen skal sørge for at bøjerne har ankre og at flagene er i god stand. Hver gummibåd skal have: 1 anker - 1 årer - 1 øse – 1 fløjte – 1 ekstra tovværk på 8m.

Lygtebomme og trailere: Gruppen sørger for at holde lygtebomme og trailere ved lige. Trailere må ikke komme længere ned i vandet end til lige under bremseklodserne. Trailere skal spules for saltvand jævnligt. Ved sæsonafslutning skal trailere rengøres grundigt.

Ved sæsonafslutning: Når sæsonen slutter, skal alle tre gummibåde vaskes grundigt af og poleres. De tre motorer skal have tømt deres olietanke, batterierne sættes til opladning og udstyr sættes på plads.

 Til træning: Alle tre følgebåde skal være klar til at sejle kl. 17.55

Hjælp-på-vandet-gruppe

Holbæk Juniorafdeling har tre følgebåde, der bliver brugt tirsdag og torsdag til træning. Trænerne benytter den grå og den ene røde, og udvalgte hjælpere benytter den "lille røde".

Trænerne udvælger og uddanner de nødvendige hjælpere, hvis hovedopgave er, at være til stede på vandet som ekstra sikkerhed.

Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan samt hvorledes pludselige afbud håndteres (f.eks. telefonkæde).

Der må ikke tages børn, anden familie eller forældre til sejlere med på vandet.

Hjælperne deltager efter aftale med trænerne i det skippermøde, der er relevant for aftenens sejlads (erfarne/begyndere), og planlægger derefter i samarbejde med trænerne, hvordan aftenen skal forløbe.

Regler for brug af følgebåde.

Af sikkerhedsgrunde skal alle, der bruger Holbæk Sejlklub følgebåde være godkendt. For at kunne blive godkendt til sejlads med følge båd skal vedkommende på overbevisende måde vise:

• Brændstof påfyldning (altid fyldt tank når havnen forlades).

• Montering af benzin slange på tank og motor.

• Montering af død mands snor (skal bruges under sejlads).

• Vippe motor op og ned.

• Sejle fra pæle plads (alene og dirigere med hjælper).

• Sejle ud af havn uden gene for øvrige brugere af havnen.

• Håndtering af båden i høj fart og tage farten hurtigt af.

• Tage sejl af en optimistjolle på vandet og derefter tage den på slæb.

• Sejle rundt om og opsamle udlagte bøjer.

• Lægge til "langskibs" ved bro.

• Lægge til pæle plads.

• Fortøje.

• Afrigge (motor vippes op, benzin på plads, fjerne affald fra båd m.v.).