Husk at tjekke om din fritidsbåd er CE-mærket

Alle fritidsbåde mellem 2,5 og 24 meter, bygget i EU efter den 16. juni 1998 skal være CE-mærkede.
Alle fritidsbåde importeret fra lande uden for EU efter den 16. juni 1998 skal - uanset byggetidspunkt - være CE- mærkede, når de markedsføres eller tages i brug i EU.

CE-mærkningen er med til at ensarte sikkerheden om bord på fritidsbåde. Vær dog samtidig opmærksom på at CE-mærkningen ikke nødvendigvis siger noget om en båds fremstillingskvalitet.

Det er vigtigt at kontrollere, om CE-mærkningen er til stede på en båd, der er bygget efter juni 1998, for hvis den mangler, kan det blive vanskeligt at sælge båden igen.

Desuden kan der opstå problemer med at få udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der sker skade på en båd, som burde være CE-mærket, men ikke er det og ikke opfylder kravene.

At være fritidssejler

Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et fritidsfartøj med en skroglængde på under 15 meter, uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed - og uden at skulle aflægge nogen form for prøve. Den eneste undtagelse er dog planende motorbåde (speedbåde), som du skal have speedbådskørekort for at sejle.

Du kan læse mere om det at være fritidssejler her.

Det er sikrere - og også sjovere - at sejle, hvis du har lært det. Også selvom der ikke er krav om duelighedsbevis for fritidssejlere. Er du interesseret i at få et frivilligt duelighedsbevis, kan du læse mere om det
her.

Du kan læse mere om det lovpligtige speedbådskørekort her.

Har du lyst og mod på yderligere uddannelse inden for fritidssejlads, har du også mulighed for en uddannelse til yachtskipper. Du kan læse mere om uddannelsen til yachtskipper her.

Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om "det at færdes til søs".

Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne såsom yachtskippereksamen, duelighedsbevis, speedbådskørekort m.v.

Duelighedsprøven er ikke et lovkrav men anbefales fordi den giver dig de forudsætninger, som du skal bruge for at færdes til søs, til gavn for din og andres sikkerhed. Har du speedbåd er der lovkrav om, at du skal have et såkaldt speedbådskørekort. Har du en fritidsbåd med en skroglængde på 15-24 meter, skal du tage yachtskippereksamen for at have lov til at sejle båden.


Yachtskippereksamen
På en fritidsbåd med en skroglængde på 15 meter og derover (maksimalt 24 meter) skal der være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis som yachtskipper skal man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav. 


Duelighedsprøve
Hvis du sejler en fritidsbåd med en skroglængde på under 15 meter er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at kvalificere dig som sejler for fornøjelsens og sikkerhedens skyld. Duelighedsprøven består af en teoriprøve og en praktikprøve.


Speedbådskørekort
Hvis du skal sejle en speedbåd, skal du aflægge en praktisk prøve, Foruden en afprøvning af din håndtering af speedbåden bliver du stillet nogle teoretiske spørgsmål. Derefter får du udstedt det såkaldte "Bevis for førere af visse motordrevne under 15 meters længde".


Søfartsstyrelsen

Jespers marineservice