Brand og eksplosion

Brand eller eksplosion om bord er en af de alvorligste ulykker, der kan ramme et fartøj og dets besætning.

I mange af de tilfælde, hvor større fritidsbåde totalforliser eller bliver svært beskadiget, er det brand eller eksplosion i motorrum, ved kogesteder og andre tekniske installationer, der bærer skylden. Det gælder både benzin- og dieselmotorer, flaskegasanlæg og akkumulatorer.

Årsagerne til ulykkerne er typisk:

  • Fejl ved installeringen af motorer, brændstoftanke, rørforbindelser, filtre og andre anlæg.
  • Fejlagtig eller mangelfuld reparation og vedligeholdelse af installationerne.
  • Uforsigtighed ved påfyldning af brændstof og dårlig udluftning.

Motoren

Manglende vedligeholdelse af motor med udstødsrør, brændstoftanke og rørforbindelser er ikke alene årsag til mange motorstop, men også årsag til større og mindre brænde om bord i fritidsfartøjer.

EL-installationer

El-installationer som ledninger, dynamo og startmotor skal installeres af fagfolk og efter forskrifterne på området.

Pas på! Mange fritidssejlere har det med at fylde mere og mere elektrisk grej i deres båd. Husk, at der er en begrænsning for, hvor stort et forbrug det elektriske system i fartøjet kan tåle, uden at ledningerne bliver så varme, at de forårsager en brand. Det samme gælder for strøm til land-kablet.

Gas-, sprit-, petroleums- og olieanlæg

Søfartsstyrelsen har en forskrift, der omhandler den slags anlæg. Hvis denne forskrift ikke overholdes, kan man i tilfælde af uheld risikere, at forsikringen ikke udbetales, og at der pålægges straf.

For alle typer af ovennævnte anlæg findes der forskrifter, der skal overholdes. Disse findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk

Søsportens Sikkerhedsråd udgiver en brochure "Værd at vide om brand og eksplosion", der omhandler ovennævnte anlæg.

http://www.jespersmarineservice.dk/