Opdatering til sejlklubbens medlemmerne i disse Corona-tider.

Som I alle har kunnet læse på hjemmesiden og udsendt mail, er vi nødsaget til at holde sejlklubben lukket for alle aktiviteter grundet smittefare.

Regeringen har udvidet perioden til foreløbigt at gælde Påsken ove. 
 

Det betyder at Holbæk Sejlklub fortsat holder alle aktiviteter nedlukkede. 

Standerophal og den annoncerede fest lørdag den 25. april 

Bestyrelsen sørger for, at standeren bliver sat, men det sker uden medlemsdeltagelse.

Den annoncerede fest udskydes til senere på året.

Brug af klubhus.
Klubhuset må ikke anvendes til fællesaktiviteter jvf. ovennævnte.

Skal du ind og varme dig lidt, er det nødvendigt at respektere reglerne om at holde afstand og max antal personer på samme sted. Vask hænder og hold pinligt rent i klubhuset.

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen var planlagt til den 21. april, men som det fremgår af aktivitetskalenderen på hjemmesiden er generalforsamlingen udsat indtil videre.

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil en generalforsamling bliver afholdt.

Vi indkalder til generalforsamling, når corona-situationen og de praktiske forhold tillader det.

Aktivitetskalenderen ser du på hjemmesiden.
Gå ind på hjemmesiden og se, hvad vi har på aktivitetskalenderen.

Alle aktiviteter - foreløbig i april måned, er enten udskudt eller aflyst.

Afhængig af hvor lang tid nedlukningen vil vare, vil vi løbende ajourføre kalenderen

Vi kan ikke vide, hvornår smittesituationen tillader, at vi kan genoptage vores aktiviteter i Sejlklubben. Derfor er al aktivitet i Sejlklubben fortsat nedlukket og dette er gældende indtil videre. 

Så snart situationen tillader det vil vi åbne for alle aktiviteter

På trods af alt vil vi ønske et godt forår.

Pbv.

Ole Poulsen 

Materiale til Hjemmesiden

Har du nyt til hjemmesiden, kan du indsende materialet til Webmaster på denne e-mail: webmaster@holbaek-sejlklub.dk  Det vil være en stor hjælp. hvis du husker at anføre hvilket udvalg eller menupunkt på hjemmesiden dit materiale hører til.

Støt vores sponsor de støtter os.

Se mere her

Vejret fra DMI

byvejr verdensvejr 4300 Holbæk, Danmark